На питането на съветника Табаков ще отговаря кмета Николов. Снимка Архив Черноморие-БГ

На питането на съветника Табаков ще отговаря кмета Николов. Снимка Архив Черноморие-БГ

Общинският съветник Живко Табаков входира в местния парламент на Бургас питане относно скулптурите в Морската градина. Повод за него стана докладна записка от февруари. Тогава съветникът поиска от колегите си подкрепа, за да бъде направен регистър на скулптурите и да се види, какво е състоянието им. Творбите са създадени по време на Международния симпозиум по скулптура, който се е провеждал в Бургас. Съветниците обаче не подкрепиха докладната записка на Табаков. Въпреки това те дадоха "зелена светлина" за създаване на работна група, която да се заеме с решаване на проблемите около скулптурите. До този момент обаче резултат няма.

Съветникът пита дали вече е изготвен регистър на скулптурите, възстановени ли са липсващите табелки, подрязана ли е растителността около тях, каква е стойността на дейностите, които са извършени?

Докладната му записка е входирана днес в деловодството на ОбС - Бургас. Тя е парафирана: "Да се изпрати на г-н Николов за отговор" (става въпрос за кмета на Бургас Димитър Николов б.а.).