Качиха автобусните маршрути в Бургас в интернет

Има възможност за търсене на автобусни връзки от и до зададен адрес. Като резултат може да разберете с коя автобусна линия се осъществява придвижването, дава се и описание как да се стигне от посочения адрес до необходимата автобусна спирка и как след слизане от автобуса да се стигне до желания адрес.

 

В първоначалната си версия услугата стартира на 21 април и вече е активна едновременно за сайтовете http://transit.google.com и http://maps.google.com, както и за мобилната версия на Google Maps (за iPhone, Android, Windows Mobile и Nokia). Няколко седмици по-късно ще се появят и икони на спирките върху самата карта.

Пускането на приложението стана възможно благодарение на Веселин Райчев, който е софтуерен инженер в офиса на Google в Швейцария, и бургазлията Николай Казмин - студент в ETH Zurich. По проекта активно работиха дирекциите "Информационно обслужване и технологии" и "Икономика и стопански дейности" при община Бургас. Специалисти от тези дирекции ще поддържат и актуализират данните, необходими за функциониране на приложението. То ще фигурира и в специален раздел в сайта на общината - http://transport.burgas.bg.