Картини на Баев се завръщат за месец в Бургас В нея са включени творби от 70-те и 80-те години на миналия век. "Апокалипсис", "Агресия", "Спомени" връщат зрителя в периода, когато ателието на художника е запалено през далечната вече 1984 година.

 

Стоян Цанев предложи да бъде направен музей в Бургас, който да събере картини на имена като Георги Баев.

Преди години Боян Радев на няколко пъти е правил опит да реализира идеята си - да изгради музей в Несебър. Молбата му обаче за осигуряване на терен е останала неудовлетворена още от кмета Николай Трифонов. "Исках да подаря безвъзмездно колекция от картини и археологически находки. Но така и не получих подкрепата на кметството в Несебър за този музей", обясни Радев.