Кипърец пое шефския пост на ФОНАСБА

Заедно с членовете на новия управителен съвет, той бе избран на общо събрание по време на годишната среща на организацията, която се проведе за пръв път в района на Черно море и България – от 11 до 15 октомври в хотел "Мелиа гранд Ермитаж" на Златните. Домакин на проявата бе Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА), а в нея взеха участие повечее от 80 корабни брокери и агенти, представляващи фирми от 23 страни от цял свят,

Догодина световната среща на бранша ще се проведе в Сидни, Австралия, а през 2012 г. – във Венеция, Италия. По време на форума бяха обсъдени различни теми - работата на Европейската комисия и влиянието й върху членовете на ФОНАСБА, европейската морска транспортна политика, представена от представител на Генерална дирекция за транспорт и мобилност към Европейската Комисия (DG-MOVE), развитието на европейската политика за митниците. Специално внимание бе отделено и на тенденциите в морския транспорт на контейнери, насипни и наливни товари, както и на инициативата за преминаването на бизнеса към електронен документооборот т. нар. single window, проблемите и възможности пред бранша.

 

 

Днес+