DSC_9978

DSC_9978

Кметът на Бургас иска европари за воден транспорт инфраструктура" 2014 - 2020 година. В настоящия работен вариант има предвидени средства за всякакъв вид транспорт, освен за водния – морски и речен. Според Димитър Николов магистралите и железните пътища са важни, но морският транспорт на къси разстояния, както и корабоплаването по вътрешни водни пътища също могат да допринесат за мобилността и за подобряване устойчивостта на транспортната система у нас.

Подобно предложение кметът на Бургас отправя и по отношение обхвата на друга нова оперативна програма – "Региони в растеж" 2014 - 2020. Той смята, че в нейните мерки за развитие на градския транспорт трябва да се заложат повече средства и възможности да се инвестира в иновативни, екологични решения, включително използването на морския като градски транспорт.

"Така не само нашият, но и други градове ще могат да изграждат морски или речни спирки, да закупуват транспортни средства. Ние вече сме подготвили проектна идея за подобряване на транспортната свързаност между жилищните квартали на Бургас чрез развитие на алтернативен морски транспорт. Смятам за напълно реално и възможно изграждането на морска спирка в Крайморие. Тогава съгражданите ми от този квартал ще могат да идват до центъра не с автобуса, а с плавателен съд. Скоро започва изграждането на рибарско пристанище в Сарафово, а ремонтът на остров “Света Анастасия” и моста приключва. Ние реално вече имаме няколко готови вътрешни маршрута: център – острова, център – Сарафово. Защо да не добавим към тях център – Крайморие, Крайморие - Сарафово, а в перспектива и други?", смята кметът Николов.

България е поела ангажимент да предприеме стъпки за развитие на важни политики и инициативи, например стратегията "Европа 2020", Общата транспортна политика на ЕС, Европейска програма за растеж и заетост в морския сектор и сектора на мореплаването, инициативата "Син растеж" и др. Затова помощта от фондовете следва да се концентрира в дейности, които имат най-голяма добавена стойност за стратегията "Европа 2020". Националната стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. също поставя акцент върху развитието на устойчив транспортен сектор, който гарантира опазване на околната среда.

"Проектите, свързани с изграждане на качествена транспортна инфраструктура, включително пристанища, играят важна роля за социално-икономическото развитие на градовете и регионите. Местните и регионални власти са институциите с най-голям интерес за ускорена подготовка и реализация на такъв тип проекти с висока добавена стойност. Бургас има опит в печеленето и изпълнението на сериозни проекти. Новите ни идеи са разумни и вярвам, че ще бъдат подкрепени", заяви кметът Николов, който ще защити предложенията си в поредица от срещи с управляващите органи на оперативните програми и ресорните български министри.