Кметът на Бургас защитава проект за транспорта в Брюксел

Пред ръководителя на отдел "България" в главна дирекция "Регионално развитие" на Европейската комисия Реналдо Мандметс и заместника му Карстен Расмусен ще заявиха, че общината е готова да започне изпълнението му и има пълната подкрепа на българското правителство.

Кметът и зам.-министърът на МРРБ Лиляна Пвлова участват в осмата Европейска седмица на регионите и градовете - "Дни на отворените врати" (Open Days).

До няколко дни проектът за интегриран градски транспорт в Бургас ще бъде внесен официално от правителството ни за одобрение в ЕК. От своя страна кметът Николов запозна представителите на ЕК с усилията, положени в Бургас, за да се подготви градът за изпълнение на мащабния проект: въвеждането на синя зона, монтирането на нови спирки с възможност да се оборудват с GPS-система, поетапното изграждане на нови паркинги и предварителното полагане на кабели за видеонаблюдение при ремонтите на бургаските улици. Всичко това трябваше да бъде предварително изпълнено, за да се увеличат шансовете на Бургас да спечели проекта.

Реналдо Мандметс и Карстен Расмусен зададоха редица уточняващи въпроси за бъдещите проекти на Община Бургас и възможността те да бъдат логистично свързани с реализацията на "Интегриран градски транспорт". Те изказаха одобрението си за предстоящия старт на първи етап от проекта "Супер Бургас", както и за намерението на местната власт да кандидатства по пилотната европейска програма "Джесика" и да се възползва от нейните възможности.

В този контекст Лиляна Павлова потвърди готовността на МРРБ да работи заедно с Община Бургас за реализацията на големи бъдещи съвместни проекти.

Реналдо Мандметс и Карстен Расмусен останаха доволни от предварителната подготовка на Община Бургас, както и от параметрите на "Интегриран градски транспорт". Те се ангажираха да съдействат за по-бързото и оперативно разглеждане на проекта в ЕК.

На срещата присъстваха още председателят на Общински съвет – Бургас Снежина Маджарова, зам.-кметовете на Бургас Атанаска Николова и Красимир Стойчев, директорът на дирекция "Евроинтеграция" в Община Бургас Руска Бояджиева и Яна Трост – ръководител на програми в главна дирекция "Регионална политика" на ЕК.

Днес следобед чрез специално организирана презентация кметът Николов ще запознае с "Интегриран градски транспорт" евродепутати, представители на бизнеса и европейските институции.

Главна цел на бургаската делегация при посещението й в Брюксел е популяризирането на проекта дни преди официалното му внасяне в ЕК.