Комисия ще се произнася за базата на НСА

Става въпрос за терени намиращи се в базата на Национална спортна академия в Равда.

 

Оградата на базата бе съборена днес със заповед на кмета на община Несебър Николай Димитров, тъй като била незаконна. Така щял да се улесни достъпа на собствениците до техните имоти.

Сагата около базата на НСА продължава вече 10 години.

В момента има висящи съдебни спорове по жалби на НСА, община Несебър и частни лица. Компетенциите на областния управител не позволяват да се намесва пряко и да отсъжда в полза на която и да е от заинтересованите страни, заяви от пресцентъра на Константин Гребенаров.

"Действията на Константин Гребенаров по този казус са изцяло насочени към решаването му по пътя на диалога и преговорите. Областният управител проведе редица срещи с всяка една от страните в спора, като до последно търсеше начин и възможност проблема да бъде решен извън съда, на базата на взаимен компромис, както от страна на НСА, така и на собствениците на земите.

Припомняме още, че акт за публична държавна собственост, утвърден от Областния управител на 17.09.2009г е издаден единствено и само за сграден фонд на Спортна база. Актът има само констативен характер. Показателно по случая, че не е актувана земя е и фактът, че в графа „ граници на имота” няма посочени такива. Въпросният акт се отнася само за сградите, като не включва временни обекти. В периода когато са реализирани сградите е съществувала само държавна собственост, поради което не е било необходимо държавата да учредява сама на себе си право на строеж. Реституцията на имотите се случва по- късно във времето, след построяването на сградите. Безспорно сградите, върху имотите предмет на спора, са строени  в миналото от държавата, респективно от учебното заведение.

В заключение, мнението на Областния управител относно днешния случай с премахването на металния портал на входа на НСА е, че влезлите в сила съдебни актове  трябва да бъдат изпълнени доброволно или със съдействието на Полицията и да се  изчака решението на съда по останалите висящи жалби", се казва в официалното становище на областната администрация по случая.