Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Снимката е илюстративна

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Снимката е илюстративна

Конкурс за детска рисунка на тема "Водата е живот" провокира малките таланти. Той се организира от Басейнова дирекция "Черноморски район" по повод 22-ри март - Световен ден на водата. В него могат да участват всички ученици от I до IV клас от Черноморски район (областите Добрич, Варна и Бургас), които искат да изразят творческите си умения, като се включат в конкурса за рисунка.

Младите творци трябва да изпратят картините си до 20-ти март на адрес: град Варна, улица "Александър Дякович" № 33.

Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, форматът трябва да бъде 35/50 см.

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Едно дете може да участва само с една рисунка с информация за автора – име, възраст, учебно заведение, адрес за контакт и телефонен номер за обратна връзка и да е придружена от декларация, която е публикувана на интернет страницата на дирекцията.

Комисия от представители на БДЧР ще класира трите най-добри творби на младите художници.

Класирането ще бъде обявено в Деня на водата – 22-ри март, 2023 г. на електронната страница на БДЧР. Отличените на първите три места ще получат грамоти и награди, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изобразителното изкуство. Рисунките ще бъдат изложени в информационния център на дирекцията.