Arheologia

Arheologia

Лятно училище по подводна археология се проведе в Созопол

в училището по морска история и археология, организирано в рамките на съвместния българо – турски проект "Трансгранично сътрудничество за развитие на капацитета в областта на археологическото наследство". Инициативата е организирана по програма за трансгранично сътрудничество между България  и Турция и се изпълнява съвместно от Центъра за подводна археология в Созопол и Асоциацията за културно наследство – Къркларели.

В обучението участваха български и турски студенти и специалисти по археология. Осемте курсисти бяха въведени в проблематиката на подводните археологически изследвания от лектори – специалисти по подводна археология от България. Обучението им ще продължи и през есента, когато ще бъде проведена втората част от семинарите.

Основната цел на проекта е да развие техническата и човешката инфраструктура на партньорите, извършващи изследвания в областта на подводните проучвания и да подобри техния капацитет.Arheologia1

"Желанието ни е специалистите да бъдат в състояние да работят за фокусиране на общественото внимание върху уникалното, но все още напълно пренебрегвано подводно археологическо наследство на Черно море и неговия сухоземен еквивалент – удивителни сухоземни археологически обекти в граничните райони на България и Турция, както и да накара централните и местните власти и обществото като цяло да разберат, че подводните и сухоземните археологически обекти трябва да бъдат изучавани и представяни като единен културен и интелектуален континуум, който трябва и може да бъде използван за целите на устойчивото развитие на тези региони", казват организаторите.

Проектът цели да докаже, че добрите взаимоотношения в областта на културата биха могли да бъдат най – добрият посланик за създаване на добросъседски отношения и, на езика на праисторията, биха могли да се превърнат в най – сполучливата вълна на разпространение на знанието – най-важното условие за мир и разбирателство. Амбицията е, отчитайки ключовите предимства на археологическото наследство в граничните райони на България и Турция – уникални подводни и изключителни сухоземни обекти, да бъде постигнато балансираното им устойчиво развитие и използването им за благото на цялото общество. Съвместните действия са насочени и към представяне на тези обекти пред по-широка европейска публика, допринасяйки по този начин за по-сериозно европейско сътрудничество и интегриране.

"Искаме, чрез включване на млади хора в изследователски и образователни събития по време на и след приключването на проекта, да създадем положителна атмосфера за оптимизиране потенциала на партньорския състав. Стремежът ни е да популяризираме проектните дейности и да намерим спомоществователи, за да бъдат подпомогнати усилията на участниците в проекта, насочени към по-нататъшни изследвания и управление на културното наследство", каза Христина Ангелова – директор на Центъра за подводна археология в Созопол – водещ партньор в съвместния българо - турски проект.

Текст и снимки Татяна Байкушева