Ще предложим на Министерството на образованието мерки за справяне с проблема, каза Виолета Илиева. Снимка Лина Главинова

Ще предложим на Министерството на образованието мерки за справяне с проблема, каза Виолета Илиева. Снимка Лина Главинова

Преподаватели по математика от Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора търсят причината за по-ниските резултати от тазгодишното национално външно оценяване в VII клас. Днес и  утре - 14-ти и 15-ти ноември те ще дискутират проблема, съобщи за сайт "Черноморие" инж. Виолета Илиева, началник на Регионалното управление на образование. Провеждането на двудневната дискусия се наложила след  разгледани резултатите по математика за външно оценяване на ученици в IV клас, както и на тези в V, VI и VII клас. Ще бъде направен задълбочен анализ на учебната програма по математика, съответно и на самите учебници. "Идеята е да се предложи на Министерството на образованието и науката да направи необходимите мерки за по-добри резултати от оценяването, както и адаптация към учебното съдържание, което ще помогне на учениците по лесно да усвояват знанията по математика", допълни Илиева. Успоредно с двудневната дискусия участниците в срещата ще посетят няколко бургаски училища и ще присъстват в часовете по математика.