Теренът, който е отреден за строежа е държавна собственост. Снимки Пресцентър Община Варна

Теренът, който е отреден за строежа е държавна собственост. Снимки Пресцентър Община Варна

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и кметът на Община Варна Иван Портних направиха оглед на терена, където ще бъде построена новата сграда на Математическата гимназия в града. 22-та дка са държавна собственост и се намират в района на техникумите. Документите, с които Община Варна иска промяна на собствеността от държавна в общинска, са внесени в Министерството на образованието. Очаква се да бъдат придвижени към Министерския съвет за решение.

Ако Общината получи права върху терена, има готовност, съвместно с ръководството на Математическата гимназия, да започне процедури по проектиране на сградата. Цялата концепция на развитие на района предвижда превръщане на зоната на техникумите в образователен кампус. С проекти по оперативна програма "Региони в растеж" ще бъдат реновирани сградите на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване и на Професионалната гимназия по електротехника. Сградата на Колежа по туризъм, в която преди се помещаваше техникумът по автотранспорт, вече е обновена.

Галерия