Министър Трайков: Мостиците в Сънито продадени незаконно

Той е отговорил на въпрос за техническото състояние и безопасността на трите кея в Слънчев бряг, поставен от шестимата народни представители от ПП ГЕРБ-Бургас.

 

Към 2006 година мостик "Глобусът" разположен на плажната ивица пред хотел "Глобус", мостик "Бургас" разположен пред хотел "Бургас", мостик "Южни нощи" разположен пред хотел "Виктория" са били отдадени под наем от "Слънчев бряг" АД. Оказва се обаче, че нито наемателите на мостиците, нито от "Слънчев бряг" АД са полагали грижата на добър стопанин за подържане на съоръженията в условия отговарящи на изискванията на законодателството, твърди министър Трайков.

"През април 2006 година изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", териториално звено на "Пристанищна администрация" - Бургас е уведомила "Слънчев бряг" АД, че съгласно разпоредбите на закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанища на България, както и на основанието на други подзаконови нормативни актове, дружеството следва да предприеме действие по регистрация на собствените си мостици, за да могат да се извършат пристанищни дейности и заслуги. "Слънчев бряг" АД е твърдяло, че не извършва атракционни услуги, а е предоставило съоръженията под наем, поради което не е предприело действия за регистрация на мостиците като яхтено пристанище. Така нито дружеството, нито наемателите са предприели действия за обезопасяването на мостиците, нито действия свързани с експлоатационната им годност. В допълнение на горното представители на "Слънчев бряг" АД са стигнали до извода, че процедурата за регистрацията и изграждането на яхтено пристанище със съответните пристанищни съоръжения не е изгодно, а съоръженията се използват сезонно и това крие рискове за възвращаемостта на инвестицията. В същото време наемателите на мостика са изявили желание за закупуването им. Тук обаче Агенцията за приватизация не е дала разрешение за продажбата на мостиците на Слънчев бряг и за това с цел заобикаляне на закона "Слънчев бряг"АД е бракувало съоръженията. Като съветът на директорите, в който преобладаващ брой са имали държавните представители, е взел решение за продажбата им на наемателите под формата на скрап. Държа да отбележа, че мостиците към момента не са собственост на "Слънчев бряг" АД и в качеството ми на представляващ мажоритарното държавно участие в дружеството не бих могъл да взема директно отношение за тяхното техническо саниране и обезопасяване. Въпреки това, обаче поемам ангажимент да поема конкретни стъпки в следните посоки: първо да координирам действията с компетентните органи, а именно изпълнителна агенция "Морска администрация" и община Несебър, с цел намирането на най-добро решение на проблема и удовлетворяването изискванията на туристическия бранш, както и предпазване на туристите от злополуки нторо, по-важно, да осъществя евентуална проверка за това дали има виновни лица за продажбата на трите кея бивша собственост на "Слънчев бряг" АД  под формата на скрап.  Като тази проверка ще възложа както на компетентните органи, така и на новото ръководство на "Слънчев бряг" АД, което ще бъде избрано на вече насроченото събрание на акционерите на 4 май. Също така ще възложа на ресорния заместник министър да анализира възможностите за осигуряване на финансов ресурс, който да бъде предоставен на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което има право да строи в морската акватория, се казва в отговора на министър Трайков.

По думите му трите кея, за които става дума са построени през 1968 година и повече от 40 години не са отделени никакви средства за сериозни технически подобрения, нито ремонти. Мостиците са продадени за жълти стотинки на хората, които е трябвало да ги стопанисват. В момента изграждането на едно такова съоръжение струва около 300 000 лева.