За втори път Митница Бургас обявява търг за 33 538 литра етилов алкохол с цел преработка. Снимка Агенция Митници

За втори път Митница Бургас обявява търг за 33 538 литра етилов алкохол с цел преработка. Снимка Агенция Митници

Митница Бургас обяви втора процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 33 538 литра етилов алкохол с цел преработка. През месец март, на обявената първа процедура за продажба на алкохола, не са се явили кандидати.Алкохолът е задържан от митническите служители при проверки и e отнет в полза на държавата с влезли в сила административнонаказателни производства. 
Търгът е обявен на основание чл.124, ал.5 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.
За участие в търга се допускат само лицензирани складодържатели, съгласно ЗАДС.
Продаваният етилов алкохол е обособен в 114 позиции с различно алкохолно съдържание, в наливни количества. Всяка позиция е с отделна начална тръжна цена. За участие в търга се внася депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. Общата начална тръжна цена на цялото количество е 8 556,92 лв. 
Заявления за участие в търга и писмени ценови предложения могат да се подават в деловодството на Митница Бургас от 16-и април 2018 г. до 19-и април 2018 г.  Разглеждането на постъпилите оферти ще се проведе на 20-и април 2018 г. 
Пълната информация за търга е обявена на информационно табло в Митница Бургас, както и в интернет страницата на Агенция "Митници" www.customs.bg в секция "Обяви и съобщения" "Търгове" "Публични продажби".