"Митница Буртас" внесе 1,188 млрд. лева в бюджета

Тази тенденция на покачване на  приходите продължава и през август. Около 1,4 млрд. лева са очакваните приходи от дейността на "Митница Бургас" за периода от 1 януари до 31 август 2010 г.

 

Цифрите сочат, че Митница Бургас се справя много добре със събирането на заложените приходи от ДДС и акциз. Най-добри успехи има при митата. Митото е европейски данък, който се следи от Брюксел и част от приходите от мито постъпват в ЕС.

"Независимо от тежката финансова година и намаления внос, амбицията на "Митница Бургас" е да преизпълни заложените прогнозни приходи за годината, като основен ръст при акцизите има събираемостта при високоалкохолните напитки. За периода 1 януари -31 юли 2010 г. тя е с 80% повече в сравнение със същия период на миналата година. Това се дължи на предприетите и действащи мерки за засилен контрол от агенция "Митници" и "Митница Бургас", а също така и на успешните операции на МВР по разбиване на складови бази с неистински бандероли", коментира началникът на "Митница Бургас" Валери Стефанов.