Младежи поискаха мерки срещу престъпността

 

В срещата взеха участие и предствители на Областна администрация, Община Бургас, ОДМВР, Регионален инспекторат по образование, сдружения и много млади хора от различни социални групи. "Радвам се, че виждам на едно място толкова млади хора, представители на институции и медии, това показва, че проблемът с престъпността сред младите наистина е наболял, но също така, че всички присъстващи имаме желанието и амбицията да намерим път за решаването му. Поел съм вашата инициатива присърце и ще помагам с каквото мога, не само за осъществяването на това мероприятие, а и за предстоящите ви инициативи, защото знам, че именно вашата воля, амбизия и младежки ентусиазъм са нужни, за да има страната ни развито гражданско общество", обърна се към присъстващите в началото на срещата Гребенаров.

Тричасовият форум започна с презентация, в която се посочиха редица фактори водещи до насилие – отслабена семейна структура, безработица и липса на преспективи за развитие, както и агресията, излъчвана от телевизионния екран и пресата.

Сред основните мерките за превенция, които предложиха младите хора са един път месечно районният инспектор да провежда беседи с ръководството на съответното учебно заведение,  два пъти  месечно компетентни лица да водят лекции в училищата  по линия на наркотици и насилие, както и по-чести проверки в компютърните клубове и увеселителни заведения за присъствие на малолетни и неълнолетни лица.

Чрез кандидатстване по различни европейски програми и проекти да се набавят средства за поставяне на металодетектор във всяко училище – с цел да се предоврати внасянето на метални предмети - бе друга мярка , която предложиха младите.

Младежите поискаха да се изработи и приеме харта, подобна на Европейската харта за училища без насилие. Идеята на хартата е самите ученици да създадат правила за съвместна работа, поведение и отговорност, свързани с училищния живот.

Да сподели житейския си опит на кръглата маса дойде и Савко Калата, в миналото си -  12 години лежал в затвора, сега - писател на две книги, бизнесмен и баща. Той разказа личната си история, за да покаже на младите хора , че всичко зависи от тях самите, че има и друг път -  различен от този на насилието.

Следващата инициативи на сдружението е изготвяне и подписване на Меморандум за сътрудничество между държавните институции – Областна администрация Бургас, Община Бургас, ОДМВР – Бургас, сдруженията и "Младежки глас".