Muzej

Muzej

Музеят на солта с видеонаблюдение

с евросредства. Чрез европейската програма, цялостно се санираха основната сграда и обслужващата постройка на музея.

Подменена е дограмата, направи се  външна топлоизолация и нови ВиК и ел. инсталации. Музейните сгради вече имат система за видеонаблюдение и фасадно осветление на база светодиодна техника с енергоспестяващ ефект.

Възстановена е чешмата до музейната сграда и автентичният вид на съществуващата беседка. Ремонтираната тоалетна е със слънцезащитна фасада, извърши се ремонт на паркинга за посетители, на солниците и каналите към тях. 

Друга дейност по проекта е паркоустройството около музея на солта. Ремонтирани са съществуващите и е направена нова алея, като всички настилки са от естествен камък, павета и чакъл. Теренът около музея е затревен, има нова дървесна и храстовидна растителност и автоматизирана поливна система. Вече са изградени дървените площадки и пейки за наблюдение на кало и луголечение.

Преасфалтирането на улиците "Солна", от "Проф. Стоянов" до "Емона", също бе част от реализацията на европейския проект.

Предстои да бъде завършена маркетинговата стратегия за промотиране на музея на солта, както и да бъдат доставени мултимедийно оборудване, бариери и стационарни бинокли за наблюдение на езерото.

Стойността на проекта е в размер на 1 887 704 лева, а срокът на изпълнението му - 23-ти август 2013 г.