Срочната служба се изпълнява от резервиста за срок от 6 месеца, каза подполковник Данчо Мешлинков - началник на Военно окръжие Бургас

Срочната служба се изпълнява от резервиста за срок от 6 месеца, каза подполковник Данчо Мешлинков - началник на Военно окръжие Бургас

Набират 150 кандидати за платена срочна служба в доброволния резерв. Кандидатите трябва да са на възраст от 18 до 40 години и да не са отбивали военна служба. Те ще бъдат разпределени в Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново - 130 души на длъжност младши специалист и във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" - Шумен - 30 души младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана.

"Срочната служба се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. На всеки етап  се държи изпит, за да премине на следващия етап от обучението си. Ако кандидатът пожелае по една или друга причина, може да се откаже преди изтичане на срока", каза подполковник Данчо Мешлинков - началник на Военно окръжие Бургас.

През първия месец кандидатите биват обучавани в начална военна подготовка. След това преминават през специална военна подготовка и на последния етап от обучението - изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

По време на шестмесечното обучение резервистите ползват платен годишен отпуск и месечна заплата (1 100 лева). След приключване на обучението, на резервистите им се предлага да постъпят в редицита на армията като платени войници или да станат част от доброволния резерв. Ако не приемат една от двете опции, биват вписани в списъка със запасните.

Кандидатите могат да подават документи във Военно окръжие Бургас на адрес - Бургас, улица "Цар Асен" №4 всеки делничен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа. За контакти: 0882 55 20 09.