Набират 20 души за телефон 112

"Национална система 112" към МВР на специфични длъжности, за които не се изисква първоначално професионално обучение, от категория "Г", както следва:

 

 

"Районен център 112 - Бургас" - специалист VI – IV степен (координатор) - 3 (три) щатни бройки и от категория "Е", както следва: "Районен център 112 - Бургас" - "Технически сътрудник - старши технически сътрудник (оператор)" - 17 (седемнадесет) щатни бройки.

Информацията за конкурса се намира на интернет страница на Министерство на вътрешните работи, на адрес: www.mvr.bg – дирекция "Човешки ресурси" – конкурси.

Конкурсът стартира от утре – 8 февуари т.г. - документи могат да се подават на адрес: Бургас, комплекс "Славейков", Териториална дирекция "Освобождение", за "Районен център 112 - Бургас". При нужда от допълнителна информация - телефон деловодител 056/ 56 12 02.