Във форума бяха обсъдени важни акценти в енергийната ефективност

Във форума бяха обсъдени важни акценти в енергийната ефективност

Експо център "Флора" в Бургас събра специалисти, представителите на общини, лектори и гости за тридневната конференция „Нулевоенергийните сгради: бъдещето е сега!“. Събитието засегна важни теми, свързани с новата програма за саниране на сградите, програмата за ВЕИ за домакинствата, и представи добри практики, технологии и иновативни концепции. Организатор бе Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, а основното заключение, което се очерта на конференцията, е това, че кампанийността на програмите за саниране трябва да се прекрати. 

Към форума се присъединиха Добромир Василев, директор „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие инж. Ивайло Алексиев, представители на Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници, фонд "ФЛАГ", Българската стопанска камара, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Алианса за енергийна ефективност, „Еконолер“, търговски банки, енергийни и финансови консултанти. Международното участие включи представители на генерална дирекция „Енергетика“ в Европейската комисия, на Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка, както и на Департамента по енергетика на САЩ.

Конференцията в Бургас маркира прехода от познатия досега модел със 100% финансиране на санирането на жилищния сграден фонд в България към механизми със самоучастие на собствениците. И макар че всички специалисти са убедени, че самоучастието е най-перспективният модел за реализация на тези програми, все още липсват необходимите структурни условия за пълноценното му приложение. 

Интересът към досегашните програми за обновяване на сградите е огромен. Над 3000 договора от предходната програма за саниране останаха неизпълнени и сега ситуацията се повтаря.

„В момента има над 3000 заявления, които очакват финансиране в размер на 4 млрд. лева, а наличните ресурси са 1,1 млрд. лв.“, посочи Добромир Василев от МРРБ. „За съжаление все още няма механизми да се посрещнат очакванията на онези, които ще останат под чертата, за да могат те да бъдат привлечени към следващия етап от програмата, която изисква самоучастие от 20%. Трябва да има добре разработени финансови процедури, по които гражданите да могат да вземат кредити при облекчени условия или безлихвени кредити“, допълни той. 

„Подобен тип механизми все още не съществуват, защото Националният декарбонизационен фонд в България и другите външни инструменти се очаква да стартират не по-рано от 2025 година“, уточни изпълнителният директор на ЕнЕфект Драгомир Цанев. „Участието на банковия сектор все още не е ясно, защото до този момент не са налице гаранционни инструменти, които да подкрепят създаването на специализирани продукти от търговските банки“, допълни той.

На конференцията стана ясно, че успешното обновяване на сгради зависи от голям брой фактори. От ключово значение е наличието на предпоставки, които гарантират високо качество на предоставените услуги. Само така може да се осигури участието на финансовите институции, а гражданите да се убедят в ползите от своята инвестиция. Освен това са необходими вложения в знания и умения, които ще осигурят качеството на сградното обновяване. На събитието бяха представени социологически проучвания от агенция Маркет Линкс. „Анкетите показват, че в строителния сектор има недостиг от квалифицирани специалисти, особено в областта на зелените проекти“, посочи Цветелина Стоянова, управляващ директор на "Маркет Линкс".

Не на последно място беше изтъкната ролята на местните власти като основен двигател на зелена трансформация. Чанка Коралска, зам.-кмет на Община Бургас, посочи, че програмите за обновяване нямаше да имат тази скорост на изпълнение и този интерес от страна на гражданите, ако не бяха усилията на общините. Сега всички те са изправени пред голям проблем, а именно, че ще трябва да обясняват каква е следващата стъпка за сдруженията на собствениците, които не са получили финансиране. Тук държавата е необходимо да заеме позиция и да подкрепи общините в тази нелесна за изпълнение задача.

Паралелно с националната конференция „Нулевоенергийните сгради: бъдещето е сега!“ се проведоха интересни и тематични семинари както за високо квалифицирани специалисти и енергийни одитори, така и за професионалисти в строителството. Участниците имаха възможност да се запознаят с най-новите технологични решения, които бяха представени на съпътстващото изложение, и имаха възможността да ги видят в реализация на почти нулевоенегрийната мобилна къща на ЕнЕфект. Тя от своя страна предизвика жив интерес сред децата. На детския празник 1 юни в Бургас малчуганите имаха възможност да станат бионавти и да направят свой марсиански или подводен град със съдействието на Училището за соларни специалисти. 

Галерия