На над 300 000 лева възлизат разходите за поддръжка на инфраструктурата в зона Изток. Снимки Мария Джерекарова

На над 300 000 лева възлизат разходите за поддръжка на инфраструктурата в зона Изток. Снимки Мария Джерекарова

На 1 010 000 лева възлизат пропуснатите ползи за "Слънчев бряг" АД в следствие на анонсираните и направени отстъпки към бизнеса през летен туристически сезон 2020. Тази цифра се дължи на направеното намаление от 50% в цените на наеми и такси в периода 13-ти март 2020 г. до момента. Акционерното дружество, което е собственик на инфраструктурата на най-големия курортен комплекс у нас, още през месец юни 2020 г. анонсира и взе решение да предостави отстъпки към всички бизнес оператори в комплекса в следствие на почти невъзможната среда за работа заради пандемията от коронавирус COVID-19.

"Без съмнение секторът на туризма и хотелиерството е в криза в следствие на пандемията от COVID-19. Възстановяването ще зависи от интелигентните и целеви инвестиции в нашия сектор. Туристическият бизнес в Слънчев бряг не може да се справи сам в тази ситуация, затова и дружеството доказа своята лоялност с отстъпките и намаленията, които направи", коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на "Слънчев бряг" АД.

Всички бизнес оператори на територията на комплекса, които отвориха своите обекти през "Лято 2020", са се възползвали от облекчените условия и цени за наеми и такси. Така например намалението отчетливо се вижда в прихода от ползване на транспортната инфраструктура, който е драстично намалял с 577 000 лева в сравнение с 2019 г. Вторият осезаем спад е в приходите от тротоарно право, които заради намалените цени бележат спад от 281 000 лева, отчитат от дружеството.

Платеното паркиране в синя зона в комплекса за туристи и гости се намали от 2 лева с ДДС на час на 1 лев с ДДС на час без ограничения в престоя. Същата, по-ниска цена важи и за платено почасово паркиране на паркингите "Фрегата" и "Арда", стопанисвани от "Слънчев бряг" АД. В следствие на тези отстъпки дружеството инкасира над 40 000 лева намаление в приходите от платено паркиране в комплекса сравнено с миналата година.

В същото време "Слънчев бряг" АД продължава да инвестира в поддръжка и рехабилитация на улици, тротоари и зелени площи, както и във всекидневна дезинфекция на обществените зони. На над 300 000 лева възлизат разходите за поддръжка на инфраструктурата в зона Изток на комплекса за месеците май, юни и юли 2020 г.

"За щастие "Слънчев бряг" АД посрещна тази криза в най-стабилното си финансово състояние в последните 10 години. От 2010 г., до момента сме намалили загубите с 8 милиона лева. Вече е изготвен оздравителен план, който ще влезе в действие в края на този туристически сезон, за да подсигурим Лято 2021", допълва изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров.  

Галерия