Над 2000 туристи са посетили музея във Варна Този сезон обаче, за разлика от други години, се забелязва истинско нашествие на руснаци, унгарци, поляци и чехи. От груповите туристи преобладават французи, германци, англичани, американци и руснаци.

Аладжа манастир върви приблизително към броя посетители от миналата година, но има в добавка над 8000 туристи и гости на града, изгледали аудио-визуалния спектакъл "Легенди от Аладжа манастир".  3000 души повече са се разходили из каменната гора на Побити камъни, а терариумът желязно закотвя на над 7 000 любители на влечугите и за двата сезона.