DSC_0121

DSC_0121

Намаляват с 31 паралелки приемът в областта

зам.-областната управителка Златина Дукова. Приемът на държавните и общинските училища е съгласуван с регионалните структура на работодателите, синдикатите и бюрата по труда.

За учебната 2011/2012 година са приети ученици в 28 учебни заведения, от които 16 професионални гимназии, 7 СОУ с професионална паралелка, 1 помощно училище, спортно училище, частна професионална гимназия, частен професионален колеж с прием след завършено средно образование, Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров".

В миналогодишния план са заложени 83 паралелки с прием след 7-ми клас и 76 с прием след 8-ми клас. Приемът за следващата учебна година е намален с 31 паралелки, с 13 по-малко след 7-ми клас и с 18 по-малко след 8-ми клас. Освен тях са предвидени 15 паралелки за задочно обучение и 5 с вечерна форма на обучение.

Броят на паралелките е съобразен с намалелия брой на учениците, завършващи 7-ми и 8-ми клас тази година. Намалява и броя на учениците, които не продължават обучението си 136 при 248 за учебната 2011/2012 година.