Данъчните в Бургас запорираха BMW за 264 000 лева

 

От приходната администрация в морския град са постигнали споразумение с община Бургас задълженията, които общината има към различни фирми във връзка с разплащания, да бъдат превеждани по точно определена банкова сметка, която предварително е запорирана от данъчните. Става дума за такива фирми, които  са длъжници на НАП. Когато паричните потоци постъпят по банков път, от една страна община Бургас погасява своите задължения, а от друга приходната администрация прихваща своите вземания. Тази финансова операция се извършва след постигната договореност с длъжниците, така че те да могат да разполагат с определен паричен ресурс за извършване на най-неотложните си разплащания и същевременно да могат частично да погасяват по определен план и за определен срок просрочените данъчни задължения.

"Тези действия са част от политиката на Националната агенция за приходите във време на криза да предоставя на бизнеса различни варианти за погасяване на задълженията като същевременно не се задействат крайно непопулярни мерки на принудителното събиране. Разбираме затрудненията на фирмите, но и те трябва да проявяват коректност. Винаги сме готови за разговор в търсене на взаимноприемливи решения за плащане на просрочени задължения", коментира и.д.директор на ТД на НАП-Бургас Живко Тодоров. В същото време обаче от приходната администрация уточниха, че има много фирми, които въпреки отправените писмени покани и издирвания на посочен адрес, не предприемат действия за контакт с данъчните. В подобни случаи се достига до запориране на имущество, блокиране на всички банкови сметки, а понякога и налагане на забрана за задгранични пътувания на фирмените управители чрез отнемане на паспортите им.

Близо 70 милиона лева е събрала от началото на годината бургаската приходна администрация само от просрочени задължения. С 37 фирми със задължения през последния месец са постигнати споразумения за неотложни плащания като общия финансов ресурс за покриване на най-неотложните фирмени разходи, включително и за изплащане на трудовите възнаграждения,  надхвърля 15 милиона лева.