Незаконни площадки за дървени въглища тровят Приморско

"Площадките за въглища (наричат се още жижни или манги) са три на брой и се намират върху частни земеделски земи. Начинът, по който са попаднали там не е установен, защото в териториално-устройствения план на Приморско не е предвидено изграждането на подобни площадки", коментира лидерът на СДС-Приморско Меглена Барцулева.

 

Върху тях се изгарят дървени трупи, които бавно тлеят и се превръщат във въглища. "Площадките се палят през нощта и цяло Приморско е обвито в гъст дим. През деня смог няма и вероятно поради тази причина институциите не се намесват", добави тя. Най-близката площадка е едва на 3-4 километра от Приморско.

Производството на дървени въглища по открит способ става чрез овъгляване на дървесина при недостиг на кислород. От този процес се отделят димни газове, съдържащи въглеводороди, въглероден оксид, азотен оксид и др.

Текстът на   ал. 5; чл. 11 от Закона за чистотата на атмосферния въздух обаче забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух при производството на дървени въглища по открит или друг способ.

Местните хора се оплакват от задушлив смог, който е непрогледен и се усеща най-силно в ранните утринни часове. Димът от овъгляването на дървения материал се разнася от вятъра по целия полуостров.

Другото съмнение е доколко е законна дървесината, използвана за производство на въглища, маркирана ли е от горското и откъде производителите са се снабдили с нея.

Наличието на подобни замърсяващи въздуха жижни компрометира района пред Европейската комисия и може да предизвика загуба на субсидии. Жижните може да се окажат пречка за кандидатстването на България или града по оперативни програми на ЕС за опазване на околната среда, мотивират още исканата проверка седесарите.