Няма да затварят рафинерията, ще строят нов завод "Имаме ясен план за развитие на комбината в перспектива. Предстои изграждането на нав завод в завода", каза още Андронов.

 

Стойността на проекта е $ 1 млрд. Проектът е разработен от италианска компания и трябва да бъде реализиран за срок от 3-4 години, в него ще бъдат ангажирани около 300 работници. През първите три месеца на настоящата година е разработен базовия проект и вече се водят преговори по поръчката и доставката на оборудването. Работното проектиране трябва да приключи до края на годината.

Заводът ще е за преработка на мазут и получаване на светли нефтопродукти. Ще бъдат обезпечени изискванията към съдържанието на сяра в котелното гориво, производството на нефтопродукти ще бъде балансирано и съобразено с екологичните изисквания. Предстои да бъде подготвена площадката за бъдещия завод.

"Подобен завод има в Перм, Русия. Но този тук е единствен за получаване на котелно гориво по европейски стандарти", обясни още Андронов.

Капиталният ремонт в рафинерията вече е приключен. Съоръженията са преведени към нормален технологичен режим на работа. През май ще започне първия етап от глобалната реконструкция на нефтозавода.

Съкращения на работещи в "Лукойл Нефтохим" няма да има. На щат в рафинерията се водят 2 200 души. "Общият брой служители към фирмите, с които работим е 8 500", каза Росен Григоров - директор персонал и обществени въпроси.

Нефтозаводът работи стабилно. Имало е проблеми с ниския марш на преработка на нефт през март. Тогава количеството е било 400 000 тона. Обемът е увеличен сега на 500 000 тона на месец.