Концесионерът ще стопанисва ивицата 10 години. Снимка Лина Главинова

Концесионерът ще стопанисва ивицата 10 години. Снимка Лина Главинова

Новият концесионер на плажа в Ахтопол отдава чадър и шезлонг по 5 лева. Определен е концесионер на морски плаж "Ахтопол - север - източна зона", община Царево, област Бургас. След проведен конкурс, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия с "Л- Петрол Инвестмънт" ООД.

Концесионерът се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия от 10 г. цена за 1 брой чадър в размер до 5 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 5 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 2,7 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно плащане за първата година от срока на концесията е в размер на 39 884,24 лева с ДДС.