При пожара няма пострадали. Снимка Архив Черноморие-бг

При пожара няма пострадали. Снимка Архив Черноморие-бг

Не е констатирано замърсяване на въздуха при пожара в завод за пластмаса в Средец, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

Горя завод за пластмаси в Средец, пострадали няма

Пожарът е възникнал на 7-ми юли на площадка за третиране на пластмасови отпадъци, стопанисвана от "Велес Пласт" ЕООД, екип на РИОСВ - Бургас съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха имисионни замервания за качеството на атмосферния въздух. Замерванията са проведени с мобилен апарат GASMET в две точки - до най-близкия жилищен блок (блок № 1) на град Средец и пред сградата на общинската администрация на града.

За анализираните на място 26 показателя не са отчетени отклонения от допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух.