Областният управител - патрон на форум срещу насилието

 

Сдружението обединява млади хора от цяла България и наброява над 800 младежи. Сдружението е създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност. Работи за да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като ги насърчава да покажат своите възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себереализация в подходящата за тях сфера. Провеждането на предстоящата кръгла маса е само началото на редицата инициативи и мероприятия, които планират младите хора.

Своето мнение и предложения, какви са начините за борба с насилието сред младите, ще изкажат представители на ОДМВР-Бургас, детска педагогическа стая, сдружения "Деметра" и "Доза обич", представители на РИО - Бургас, Агенция за закрила на детето, както и десетки младежи от различни социални групи. Очаква се още, в обсъждането да вземат участие областният управител Константин Гребенаров и заместникът му Златко Димитров, кметът на Бургас - Димитър Николов, Йорданка Ананиева - зам.-кмет хо образование и култура, както и колегата й д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет по здравеопазване и младежки дейности в Община Бургас.