Съветниците определиха и състава на комисиите. Снимки Лина Главинова

Съветниците определиха и състава на комисиите. Снимки Лина Главинова

Общинският съвет на Бургас от мандат 2019-2023 г. ще има 18 постоянни комисии и 8 други комисии. Заместник-председателите на председателя Севдалина Турманова ще бъдат трима. Това решиха съветниците на второто заседание, която се проведе в културен център "Морско казино".

Броят на постоянните комисии се увеличава с 3 в сравнение с предишния ОбС. В настоящия местен парламент ще има Постоянна комисия по бюджет и финанси, Постоянна комисия по правни въпроси, Постоянна комисия по обществен ред и сигурност, Постоянна комисия по образование и вероизповедания, Постоянна комисия по здравеопазване, Постоянна комисия по социални дейности, Постоянна комисия по спорт, деца и младежки дейности, Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението, Постоянна комисия по морско дело и рибарство, Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и храните, Постоянна комисия по устройство на територията, Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, Постоянна комисия по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество, Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Постоянна комисия по туризъм, Постоянна комисия по установяване на конфликт  на интереси, Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики, Постоянна комисия по наука, иновации и оперативни програми. Последните две комисии са изцяло нови, а досегашната Комисия по здравеопазване и социални дейности се разделя на две нови.

Запазват се Комисия по рекламата, Комисия по член 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, Комисия по член 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, наставяне под наем и продажба на общински жилища, Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, Местна  комисия по член 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Комисия по член 4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас, Комисия за разглеждане на проекти по реда на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО и Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на общината Бургас.

Съветниците приеха и Правилника за организация на дейността на местния парламент и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно него ще има трима зам.-председатели. Двама от тях повтарят мандат – Димчо Грудев от ГЕРБ и Станимир Апостолов от СДС. Третият нов е Чанко Мирчев от БСП. В предишния ОбС имаше петима зам.-председатели.

Галерия