Съветниците одобриха докладната записка, която ще бъде гледана на сесия на местния парламент. Снимка ОбС - Варна

Съветниците одобриха докладната записка, която ще бъде гледана на сесия на местния парламент. Снимка ОбС - Варна

Нови условия ще има за пътуване с намаление в градския транспорт във Варна. Докладната записка за промяна в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на Община Варна получи положително становище от Правната комисия в местния парламент. "Изцяло се променя моделът на ценообразуване на абонаментните карти. При новите условия, освен гражданите в пенсионна възраст - хора на 65 и повече години, от намаление ще могат да се възползват и учащи се, лица с трайни увреждания и техни придружители", поясни председателят на ОбС - Варна Тодор Балабанов. Пенсионерите ще заплащат по 2 лева месечно за една вътрешноградска линия и по 8 леваа за всички вътрешноградски линии. Срещу 15 лева на месец, учащите ще могат да използват всички линии в чертите на града. Месечните карти за хората с увреждания за всички линии ще са от 8 лева до 25 лева. За степен на увреждане от 50% до 70% Наредбата определя цена на карта 25 лева, от 71% до 90% ще заплащат 15 лева, а лица с увреждания над 91% – 8 лева. Придружителите на тези лица могат да използват месечни карти за всички линии на стойност 15 лева. Безплатна абонаментна карта е предвидена за лица под 18 години с трайни увреждания от 50% до 100%.

Промени засягат и цените на картите без намаление. За рамките на града, съгласно границите на Общия устройствен план са съответно:

- месечна абонаментна карта за една линия - 35 лева

- месечна абонаментна карта за всички линии - 50 лева

- тримесечна абонаментна карта за една линия - 90 лева

- тримесечна абонаментна карта за всички линии - 135 лева

- шестмесечна абонаментна карта за една линия - 180 лева

- шестмесечна абонаментна карта за всички линии - 270 лева

- годишна абонаментна карта за всички линии - 520 лева.

Общо заложените средства за дейност "Транспорт" за 2019 г. са в размер на 8 433 200 лева. С тях Община Варна ще осигури финансовото обезпечаване промените в Наредбата и на предложената социална дейност, като запази размера на компенсацията, която се дължи на превозвача.

Предстои Наредбата да бъде разгледана и на съвместното заседание на Постоянната комисия "Финанси и бюджет" и Постоянна комисия "Транспорт" и гласувана на заседание на Общински съвет-Варна.