Община Бургас се обяви срещу "сивия" хляб

 

Във връзка с подобряване на условията за бизнес на територията на Бургас общинската администрация проведе срещи с представители на Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите. Бяха набелязани мерки за противодействие на "сивия" сектор в бранша. До момента в община Бургас са получени множество сигнали за нарушения, от които 20 бр. са изпратени до РИОКОЗ, 17 броя до дирекция "Инспекция по труда" - Бургас, 15 броя до териториалната дирекция на НАП, 2 броя до Комисията за защита на потребителите, 1 брой до областна дирекция на МВР - сектор "Икономическа полиция".

От страна на компетентните институции за констатираните нарушения са издадени предписания, съставени са актове за установяване на административни нарушения, а  няколко от проверените обекти са трайно затворени.