Община Несебър подкрепя исканията на собствениците в "Акротирия"

Съгласно нея сградите и нфраструктурата в местността са обявени за публична държавна собственост.  Собствениците на земи в местността, връчиха  на градоначалника копие от декларация, която ще входират до областния управител. В нея се изразява категорично несъгласие и възмущение от постановения от областна администрация гореспоменат акт. Имотите, които години наред владее НСА "Васил Левски" никога не са били държавна собственост.

 

На срещата, инициирана от жители на Несебър, кметът Николай Димитров запозна събралите се граждани с направените стъпки от общината по този казус до момента. Общината е входирала искане чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството. В него се настоява актът, който е издаден за публично-държавната собственост от областния управител да бъде обявен за незаконосъобразен. Освен това общинската администрация е подготвила иск за завеждане на дело за отменяне на акта и по съдебен път.

Адвокатът на повечето собственици на земи Димитър Статев, който е в течение на конфликта от 2002 година, направи обстойно обяснение, от което става ясно, че никой от собствениците не иска сградите на НСА. "Нека да се разбере - това, което те владеят в момента, никой не го иска. Проблемът е там, че те искат да вземат целия терен и да го приватизират", каза адвокат Статев. В последното дело, което завежда НСА за терените бе постановено, че държавата няма собственост там.

Кметът Николай Димитров, след като изслуша множество мнения на препълнилите залата наследници на земи в местността, изрази своята подкрепа и съпричастност към  позицията на жителите  на града, които си търсят гражданските права и искат да реализират своите инвестиционни намерения.

Освен че ще връчат декларацията на областния управител, хората ще изпратят копие и до министър -председателя Бойко Борисов.

За имотите в "Акротирия" се водят съдебни спорове между НСА, община Несебър и частни лица.  Актът за публична държавна собственост, отнасящ се само за сградите беше издаден на 17-ти септември т.г. от областния управител, казаха от пресцентъра на администрацията в Бургас. Актът има само констативен характер. Показателно по случая, че не е актувана земя е и фактът, че в графа "граници на имота" няма посочени такива. Въпросният акт се отнася само за сградите, като не включва временни обекти. В периода когато са реализирани сградите е съществувала само държавна собственост, поради което не е било необходимо държавата да учредява сама на себе си право на строеж. Реституцията на имотите се случва по- късно във времето, след построяването на сградите. Безспорно сградите, върху имотите предмет на спора, са строени  в миналото от държавата, респективно от учебното заведение.

"Действията ми към настоящия момент са изцяло съобразени със съдебните спорове, които все още се водят. Това е казус продължаващ повече от 20г. и никой не е поемал ангажимента до сега да намери начин за разрешаването му. До този момент към мен за съдействие се бяха обърнали само от  НСА, сега и другата  страна потърси моето съдействие. Отново заявявам, че това, което зависи от мен като Областен управител, аз ще го направя, стриктно спазвайки законовите норми и съобразявайки се с решенията на компетентните институции, в случая съда", изрази становището си Константин Гребенаров.