Община Приморско дава 6 623 749 лв. за ремонт на улиците За подръжката на общинските сгради са предвидени -  529 837 лева, а озеленяването, подръжката на паркове и градини - 421 787 лева.

Уличното осветление ще бъде обезпечено с отделените за целта 158 000 лева, а перото "Чистота" през настоящата година ще е 2 407 312 лева.

В общината са категорични, че въпреки трудностите ще успеят да гарантират финансово провеждането на местната социална политика, за което в бюджета са предвидени 748 900 лева. Общо 192 000 лева ще бъдат отделени за прегледи от специалисти в ДКЦ "Приморско", а читалищата ще могат да разчитат на 165 000 лева.

През 2011 година инвестиционната програма на общината ще се измерва с 1.4 млн. лева като обнадеждаващото в случая е това, че повечето приходи са собствени.

"В сегашния момент на икономическа стагнация редуцирането на целевата субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет превръща европейските фондове в основна възможност на местната власт за успешна реализация на инвестиционни намерения", коментира кметът на община Приморско Лиляна Димова пред своите съграждани. Тя припомни, че основните усилия на екипа и ще бъдат насочени към подписването на договор с Министерството на земеделието за разработен проект по оперативна програма "Развитие на селските райони" мярка 321 и мярка 322.

Според замисъла на общината ще бъде обновена напълно централна градска част, планира се ремонт и реконструкция на читалище "Самообразование" в Приморско, ремонт на площад  "Кавака" и реконструкция на градската Морска градина.

По друг проект се очаква да започне изграждането на цялостен воден цикъл в село Веселие.

През 2011 година в общинска администрация са си поставили за цел още да изградят канализация по улица "Лазурен бряг", да открият здравен център в град Китен, да завършат локалната  канализацияв село Ясна поляна в Ново ПАничарево и в Писменово, да изготвят ПУП СО "Узунджата", проект за развлекателен център и проект за туристически екопътеки "Беглик таш", както и да проектират Р.М.Р. на пречиствателна станция Китен и пречиствателни съоръжения за битови отпадни води в село Ново Паничарево и др.