Решението бе взето на сесия на ОбС - Варна днес. Снимка ОбС - Варна

Решението бе взето на сесия на ОбС - Варна днес. Снимка ОбС - Варна

Община Варна ще отпусне 257 000 лева от бюджета си за покриване на част от задълженията на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Това реши с пълно единодушие Общинският съвет след оживена дискусия в зала "Пленарна".

С част от одобрените средства ще се погасят дълговете на здравното заведение към НАП и Енерго-Про, за които има издадени изпълнителни листове, а с остатъка ще бъдат платени възнагражденията на персонала за ноември и декември миналата година. Държавната субсидия, която лечебното заведение предстои да получи, ще отиде целево за заплати, решиха още съветниците.

В рамките на заседанието беше изтъкнато, че никой не иска закриване на лечебното заведение, но е необходимо възможно по-бързо решаване на проблемите, които са много и трупани с години. Общинските съветници одобриха създаването на работна група, която да извърши проверка и да излезе с доклад за възможностите за оптимизиране на разходите в болницата. Решено бе членове на групата да бъдат председателят на ресорната комисия доц. Антоанета Цветкова, общинският съветник Григор Григоров и директорът на дирекция "Здравеопазване" Анастасия Георгиева.

В рамките на заседанието бяха отправени критики към работата на контрольора на Тубдиспансера, който никога не докладвал на Общинския съвет за състоянието на болницата. Отново с абсолютно мнозинство общинските съветници решиха д-р Стефан Стефанов да бъде освободен от поста.

Това е поредната финансова помощ, която Тубдиспансерът получава от общината. Тя бе гласувана, тъй като лечебното заведение е със запорирани сметки заради натрупани дългове, които към април възлизат на над 421 000 лева.