DSC_2190

DSC_2190

Общините сами да решават за строежите по морето

относно забраната за извършване на строително-монтажни дейностти през годината. Това предложение за измeнение и допълнение на Закона за Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) е входирано от депутата от ГЕРБ - Бургас Снежина Маджарова и група народни представители от Бургас, Варна и Добрич.

Проектозаконът беше представен от Снежина Маджарова и Ивелина Василева пред парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление, като членовете й приеха единодушно предложенията на депутатите от ГЕРБ.

"В момента в курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие има наложена забрана за строително-монтажни работи в периода от 15 май до 1 октомври. От обхвата на забраната са изключени единствено случаите на неотложни аварийни работи. Така забраната би могла да се определи като абсолютна. Въвеждането на такава забрана, обаче, е в противоречие със заявения основен принцип  на закона, а именно общините от Черноморското крайбрежие да могат сами да определят и да провеждат собствена политика в областта на туризма, отчитайки спецификата на отделните населени места", пише в мотивите на проектозакона.

"Летният сезон е с различна продължителност и периодът 15 май – 1 октомври далеч надхвърля туристическия летен сезон в голяма част от територията на Черноморското крайбрежие. В по-малките населени места обикновено активният сезон започва в края на юни и завършва в края на август. Не цялата територия на Черноморското крайбрежие е и курортна зона. В по-големите населени места не малка част от кварталите и жилищните комплекси, промишлените зони, дори и да са близо до морето, не биха могли да се определят като туристически. Все още в много от Черноморските общини не са приети общи устройствени планове и няма категорично определяне кои територии от населените места са курортни. И в тези случаи забраната разпростира своето действие в строителните граници на населените места", обяснява основният проблем свързан със ЗУЧК Снежина Маджарова. 

В мотивите е записано още: Общините са основен бенефициент по оперативните програми в областта на околната среда, социалната, образователната и културната инфраструктура и още много други.

Отговорност на общините е поддръжката на транспортната, социалната и информационната инфраструктура в общината. Изграждането и ремонтирането на обекти е част от капиталовата програма или резултат от спечелени европроекти. С европейски средства се финансира рехабилитацията на отсечки от пътната мрежа, както и сгради от социалната, здравната, образователната и културната инфраструктура.