DSC_4129

DSC_4129

Общински жилища за 10 години

под съществуващи сгради и 3 % за продажби на празни терени" заяви днес на пресконференция общинският съветник от БСП Бургас Евгений Мосинов. Той обясни, че неговите съпартийци подкрепят промените в жилищната политика на управляващите от ГЕРБ, която касае настаняването в общински жилища на партньори с фактическо съжителство /семейства без сключен граждански брак, които отглеждат заедно децата си/ и продължителността на периода за обитаване на такива жилища. "Оказа се, че около 40 жилища се обитават повече от 15-20 години, заяви Мосинов. Общинските жилища са по принцип за едни по-кратки периоди от време да бъдат отдавани под наем. Сега правилото е 5 години от начално настаняване, с една възможност, ако се отговаря на условията, допълнителни 5 години или максимум 10 години. Прави се едно друго допълнително облекчение. Досега изискването беше „и постоянен и настоящ адрес", сега думата „и" се замества с „или", т.е. дава се една по-голяма гъвкавост. Това го приветствам. Ще го подкрепим" – коментира Евгений Мосинов. Опасявам се, че Община Бургас започва да се превръща в агенция за недвижими имоти. Ако имаме нужда от допълнителен паричен ресурс, нека да се каже. Но нека да спрем да декапитализираме общинската собственост и да търсим този относително лесен временен вариант за финансиране на приходната част на бюджета. На утрешната сесия ние ще трябва да гласуваме осем продажби на общински жилища, което е около 1 % от общия им брой. Чакащите, картотекирани в групите, които могат да бъдат настанявани, са около 300. Чакащите и подали молба въобще, са 900.