Обсъждат на сесия бюджета на Балчик

Докладната записка за отчета е входирана от кмета на морската община Николай Ангелов. Предстои съветниците в местния парламент да се произнесат по нея. Кметът е входирал и предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на общината. Сред точките, включени в дневния ред е и предложението за продажба на общински терени в местността "Двете чешми". Съветниците ще гледат и докладната за учредяване право на строеж на "Балчик сентрал хийтинг къмпани" АД за изграждане на енергийна централа.