Обсъждат проблемите с опазването на природата Те ще се проведат в общини, намиращи се в близост до Рила, Пирин, Родопите, Камчия и Северното Черноморие. Освен, че природата в тези зони е изключително ценна, тя е и силно уязвима от планирани или вече стартирали мащабни инвестиционни предложения.

Целта на тези срещи е съвместно с представителите на общините, бизнеса, местни сдружения и всички жители, които проявяват интерес по темата, да обсъдим потенциала за развитие на региона, предизвикателствата и заплахите за реализиране на устойчиви практики, трудностите пред опазването и правилното управление на зоните от мрежата "Натура 2000" и възможностите за подпомагане на различни инициативи по програми от европейските фондове.

Тъй като формата на предвидените срещи е дискусия в рамките на няколко часа, главната цел, която сме си поставили, е да съберем на едно място и да създадем възможности за бъдеща комуникация между местните хора, общините и природозащитните организации.

Първите три срещи ще бъдат в Бяла - днес, на 27-ми март от 10:30 часа в читалището на Костандово (община Ракитово, Родопите), на 28-ми март от 10:30 часа в читалището на Добринище (община Банско, Пирин).

Организирането на всяка среща се подпомага от съответната община.

През април предстоят срещите в Община Сапарева баня (Рила) и Община Шабла (Северно Черноморие).

На срещите с местните хора ще бъдат обсъдени възможностите и заплахите за развитието на алтернативния и селски туризъм; ползите и ограниченията, свързани с включването на земи от региона към европейската мрежа Натура 2000; ще бъдат представени възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и на частни предприемачи по европейските програми.