Обучават медици как са лекува диабет при децата

В обучението ще участват водещи специалисти-ендокринолози, които ще представят съвременните възгледи и препоръки по отношение специфичните нужди на децата с диабет.

 

Захарният диабет е едно от най-разпространените заболявания у нас. За съжаление, детската възраст не е бариера за неговата проява и това поставя много семейства в трудно положение. Информираността по отношение  превенцията, профилактиката и лечението на заболяването, е в основата на правилния подход за контрол над диабета.

В рамките на обучението ще бъде акцентирано на няколко проблема - измерване на кръвна захар, поставяне на инсулин, справяне с хипогликемия и хипергликемия, работа с инсулинови помпи и инсулинови писалки – практически умения.