DSC_7280

DSC_7280

Онлайн дискусия за участието на жените в политиката

от Европейския институт за равенство между половете (EIGE). Тя бе специален гост и говори по темата, включена в панел "Отваряне на политическите системи". Маруся Любчева засегна проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени съвременните жени в търсенето си на реализация в политическите структури и движения. 

Основни теми на обсъждане по време на дискусията бяха премахването на институционални препятствия пред жените за заемането на високи постове в партийните ешелони, борбата с дискриминацията и културните стереотипи и доколко въвеждането на квотен принцип при формирането на партийните листи е удачно решение в дългосрочен план. 

Участниците в дискусията живо се интересуваха не само от становището на г-жа Любчева по поставените проблеми, но също така я помолиха да сподели личен опит за това, с какво се сблъсква една жена-политик, какво я стимулира да продължава да работи по въпросите за равноправието между половете и какви съвети би дала на младите жени, които тепърва навлизат в политическия живот. Българският евродепутат коментира, че за съжаление, стереотипите са част от всяко общество, но липсата на самочувствие и мотивация у съвременните жени е нещо, което би могло да бъде преодоляно посредством целенасочено образование, обществени кампании, адекватно прилагане на съществуващото законодателство и стриктно придържане към европейските ценности. "За нито една жена  това не е лесен процес, дори в страните, в които равнопоставеността е основополагащ принцип", допълни г-жа Любчева.

Българският евродепутат подчерта трудностите, които жените изпитват когато срещат неразбиране и недооценяване от страна на ръководните политически органи и създаването на ситуация, в която формално  всички са равнопоставени, но фактически мъжете успяват да  наложат доминираща позиция.  Тя също така изрази подкрепа за въвеждането на квоти като необходима мярка, тъй като когато съществуват ясни правила, макар и бавно, те започват да се изпълняват и дават нужния резултат.  

Г-жа Любчева обърна специално внимание и на нуждите на младите жени, които тепърва започват да градят политическа кариера, и изпитват нужда от подкрепа в лицето на вече извървели пътя професионалисти. Тя ги призова да използват всяка възможност да подобряват професионалната си подготовка, да не спират да работят за и с хората, да бъдат про-активни при включването си в обществени инициативи и в партийната си дейност. "При всички случаи това изисква себеотдаване, отговорност и непрекъсната допълнителна подготовка. И това не е достатъчно, защото в политическата си  реализация всяка жена се нуждае от подкрепа и разбиране -  от страна на семейството си, най-близките си приятели и колегите си", допълни българският евродепутат.

В заключение г-жа Любчева изрази специална благодарност към организаторите на дискусията и подчерта значимостта на подобни всеобхватни мероприятия. 

"Ние в действително се нуждаем от  близки по съдържание решения, защото проблемите ни са сходни. Струва ми се, че в някои страни-членки и политически партии проблемът с равнопоставеността  се развива  на периоди - в един момент се признава за особено значим, в друг бива изместен на заден план. Необходимо ни е едно относително постоянство. И най-вече жени, които са успели в  политиката, в кариерата, в бизнеса и в академичните среди да изразяват открито подкрепата си и да работят за разрешаването на този проблем. Именно за такава солидарност трябва да работим", каза още Маруся Любчева.