Така изглежда районът по време на проверката. Снимки РИОСВ

Така изглежда районът по време на проверката. Снимки РИОСВ

От Регионалната инспекция по околната среда и водите спряха изграждането на път в местността "Поляните", която се намира в землището на село Синеморец. Местността попада в границите на природен парк "Странджа". До тук се стигна след извършена проверка на експерти от РИОСВ - Бургас съвместно с представител на Община Царево. Проверката е извършена по сигнал подаден на Зеления телефон на инспекцията.

Констатирано е, че на място е направен изкоп с дължина 200 м, дълбочина 15-30 см и ширина около 4 м. Теренът е стабилизиран частично (около 100 м), валиран с каменна фракция.

Дейността не е съгласувана с РИОСВ - Бургас и е в нарушение на разпоредбите на Закона за защитените територии.

На извършителя е изпратена покана за съставяне на акт за установено административно нарушение и му е дадено предписание да премахне насипаната каменна фракция и да възстанови терена до предишното му състояние в кратък срок.

На територията на община Царево през периода 2021 – 2022 година от екоинспекцията са издадени многобройни актове за установено административно нарушение, от които 6 броя са на Община Царево.

РИОСВ - Бургас призовава службите, които контролират дейностите, свързани със строителство в Община Царево, да бъдат по-внимателни при съгласуване на разрешителни документи за инвестиционни дейности, особено с наближаването на летния сезон, въпреки липсата на регулационна рамка за извършване на подобни дейности в региона.

Галерия