Споменатите трима апостоли починали в Рим заедно с апостол Павел

Споменатите трима апостоли починали в Рим заедно с апостол Павел

Църквата почита днес свети апостоли Аристарх, Пуд и Трофим.

Свети Аристарх, за когото се споменава в книга "Деяния ня светите апостоли" (Деян 19:29) и в посланията на свети апостол Павел до Колосяни (Коп. 4:10) и до Филимона (Филимл 1:24), е бил епископ в сирийския град Апамея (1).

Свети Пуд, за когото говори апостол Павел във второто послание до Тимотея: "поздравяват те Евул, Пуд" (2 Тимл 4:21), бил член на римския сенат (2). Като благочестив и добродетелен човек, приемал у дома си светите апостоли Петър и Павел; при него се събирали и други вярващи за молитва, тъй че неговият дом впоследствие се превърнал в църква, която получила името "Пастирска". Преданието разказва, че в тази църква е свещенодействал самият апостол Петър.

Свети Трофим, за когото споменава книга "Деяния на светите апостоли" (Деянл 20:4), както и апостол Павел в същото Второ послание до Тимотея с тези думи: "Трофима пък оставих болен в Милит" (2 Тимл 4:20), заедно с апостолите Пуд и Аристарх страдал заедно с апостол Павел при всички гонения срещу него.

Споменатите трима апостоли починали в Рим заедно с апостол Павел (3), като били посечени с меч по заповед на Нерон (4).

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на свети Димитър Ростовски; източник: http://www.pravoslavieto.com