SHEMA

SHEMA

Отклоняват камиони за порта на входа на Варна

по уличната мрежа, Тежкотоварните автомобили над 10 тона, извършващи импорт и експорт на товари в зоната на пристанище "Варна-Изток", ще бъдат отклонявани още на входа на града, сочи заповед на кмета на Община Варна Иван Портних. Към тази мярка се прибягва, за да се облекчи и регулира трафика във Варна и да се осигури безопасността на движението по уличната мрежа, За целта ще бъдат поставени допълнителни знаци на AM "Хемус" – при влизането в град Варна пред "Бизнес Парк"-а, рампа за слизане от АМ на улица "Ат.Москов"; улица "Ат.Москов" до булевард "Девня" и качване на Аспарухов мост; и рампа за слизане от Аспарухов мост към измервателни пунктове и пристанище "Варна-Изток".

Допуска се престой и паркиране в крайна дясна лента по улиците - за тежкотоварни превозни средства, обслужващи пристанище "Варна-Изток", както следва: Път I-2 в границите на град Варна, посока вход, до кръгово кръстовище с булевард "Атанас Москов"; двете пътни платна на булевард "Ат.Москов" – от кръгово кръстовище до булевард "Девня"; двете пътни платна на булевард"Девня" до прекъсването на разделителната ивица преди кръгово кръстовище с булевард "Република"; при подход от АМ "Черно море" да се изчаква в аварийната лента преди табела за "Начало на населено място" /Южния пътен възел на Аспарухов мост/; при подход от Път III-2008 "Езерово – Варна" – ППС се включват по булевард "Ат.Москов" и булевард "Девня".

Забранява се престой и паркиране в зоната на кръговите кръстовища и в района на новоизградения кантар при жп прелез "Гребна база" и Аспаруховия мост – включително връзките за слизане и качване, Южна промишлена зона.

При промяна на пътнотранспортната обстановка и възникване на необходимост могат да се преустановят описаните дейности. Контролът по промяната в организацията на движение ще бъде осигурен от ОД на МВР-Варна.