Rusokastron2

Rusokastron2

Откриха мистериозни ями край Русокастро

Червената крепост. Местните хора в продължение на няколко години разкопавали земята там. За да вадят строителен материал от меката песъклива скала, която лежи под почвения пласт. Без да знаят, че тя е част от древен некропол. Понякога използвали дори багер. Разбрали, че са се натъкнали на старо гробище, едва когато на повърхността започнали да се появяват човешки кости. В един момент станало така, че целият терен бил осеян с тях. Тогава жителите на Русокастро сигнализирали на археолозите. Те установили, че на мястото има огромен средновековен некропол с обща площ над сто декара. Взето било решение, повредените гробни съоръжения да бъдат разчистени. Когато започнали разчистването обаче, изследователите били изумени от факта, че освен погребения, открили и множество ями, изкопани още в древността. 

RusokastronВ тях нямало нищо друго, освен пепел, въглени, фрагменти от керамика, малки животински костици и дребни частици метал (парченца от ножове, железен шлак, главички от пирони, връх от стрела). Ямите са с кръгъл отвор и кръгло дъно - с бъчвовидна или яйцевидна форма. Дълбоки са около два метра, диаметърът им е около метър и половина. Всички те са вкопани в скалата. В някои от случаите ямите прерязват гробните легла, но в други гробните съоръжения нарушават ямите. Това за археолозите е достатъчно убедително доказателство, че тези структури са едновременни. Мъртвите са положени по християнския обичай - с глава на запад и ръце, скръстени на гърдите. Инвентар не e бил открит, но в пръстта сa намерeни фрагменти керамика от X - XIII век. В отделни случаи краката на мъртвите са били връзвани. Този обичай се e практикувал с цел да се обезвреди мъртвецът, да не вампиряса. Антрополозите отбелязват, че физическите показатели на погребаните са необичайни за Средновековието. Според измерванията на скелетите приживе мъртъвците са били много едри хора, с ръст, надхвърлящ метър и осемдесет сантиметра. Недалеч от древното гробище е открито голямо селище, към което явно е принадлежал некропола.

"Съчетанието на гробове с ями през Средновековието е твърде необичайно. Некрополът е свещена територия, която се използва само за погребение. Документираната при разкопките практика противоречи на християнския култ и показва един непознат обичай, който очевидно няма връзка с традиционната християнска обредност. Изглежда, че ямите показват култова практика, свързана с погребаните, но дали това е поменален обичай, не може да се каже с категоричност. Интерпретацията се затруднява от факта, че подобна практика почти не е известна досега. До известна степен ситуацията напомня на открития още в началото на осемдесетте години на двадесети век средновековен некропол при момчилградското село Седларе.Rusokastron1

Идеята за ямите е твърде древна и обикновено се свързва с хтоничното, подземното царство на мъртвите. В единадесетата песен на „Одисея” е описано как героят Одисей изкопава ров, в който налива вода, вино, мляко и мед; също така и принася в жертва животни. След тези действия душите на мъртвите идвали, за да получат своя дял от даровете. Но дори и в още по - древни хититски (не хетски!) текстове от Мала Азия се говори за подземни божества, култ към които се практикувал в ями. В България ями се откриват още от края на бронзовата ера, а през късножелязната епоха са разпространени не само в тракийските земи, но и в Румъния, Молдова, Южна Украйна, Крим и дори на Таманския полуостров", казва археологът Милен Николов. Той изследва района на крепостта Русокастрон от години.

Некрополът при момчилградското село Седларе е проучван от археоложката Катя Меламед. В периферията му тя открива голямо ямно поле. Ямите там са с диаметър и дълбочина около един метър. Те, подобно на ямите от Русокастро, са пълни с железни предмети, опалените камъни, въглени и пепел. Това кара археоложката да предполага, че хората, извършвали погребенията, са практикували древен обичай за прогонването на злите сили и предпазване от болести. Тя обяснява, че въглените символизират огъня - стихия с мощна пречистваща функция. А желязото е силен апотропей от най-древни времена, предпазващ от болести и зли сили.

Сега останките от мъртвите, намерени в некропола край Русокастро, са положени в костницата на близката крепост.

Текст и снимки Татяна Байкушева