Откриват център за деца със специални нужди в "Дом майка и дете" Инциативата е част от новата стратегия за управление и развитие на институцията.

Това е единственият център на територията на Бургас, който предлага подобна услуга за най-малките деца с увреждания, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация и физиотерапия. Разходите по грижата за малчуганите ще бъдат изпълнявани по бюджет на институцията.

В дневния център ще се предлага квалифицираната медицинска помощ на логопед, психолог, психотерапевт и рехабилитатор, а част от дейностите, които ще съставят цялостната услуга на центъра са: диагностика на психично, нервологично, интелектуално и речево развитие на децата; изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация; изготвяне на програма за работа в домашни условия; логопедични занимания; провеждане на индивидуална и групова психотерапия; рехабилитационни процедури; консултиране на родители на деца със специални нужди.

Легловата база до този момент се свежда до 10 легла. Идеята на директорката на дома д-р Пепа Ралчева е до края на месец май, да се конструрира и център за седмична грижа. Приоритетно е монтирането на нова тангенторна вана в рехабилитационния център, както и изграждането на сензорна зала (специално оборудвано помещение, в което чрез светлинни прожектори въздейства релаксиращо на деца с увреждания).

Центърът работи от 1-ви март. В момента дневни грижи се полагат за 3 деца с различни проблеми – дете с детска церебрална парализа, дете със синдром на Даун и дете със заболяване на централната нервна система.