DSC_3753

DSC_3753

Пет фирми искат да правят моста на Ропотамо

при км 16+257 от път III-992 Веселие - Ясна поляна. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на агенция "Пътна инфраструктура" са на: "Пътища и мостове" ЕООД; "Автомагистрали - Черно Море" АД, Шумен; "ОРС Инфраструктура" ООД, София; "Мостремонт 97" ООД; консорциум "ПХ-Ропотамо", в което участват: "Пътстрой Бургас" ЕООД и "Хидрострой" АД.

Обилните дъждове през юли-октомври м. г. и повишеното ниво на река Ропотамо нанесоха значителни повреди и разрушения на съществуващото съоръжение. На 6 септември 2014 г. водите на реката достигнаха над парапета на моста и движението по него бе преустановено. В момента преминаването в участъка от третокласния път се осъществява по изграден временен път с временен брод през коритото на реката. Въведено е ограничение на скоростта до 20 км/ч. и забрана за движение на моторни превозни средства над 12 т.

Индикативната стойност на проекта е 2 060 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 230 дни. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. Средствата са осигурени от бюджета на програма "Ново строителство" на агенция "Пътна инфраструктура".