Петко Арнаудов: Закриването на служба "Земеделие" ще навреди на общината

Закриването е направено със Заповед №РД-44-51804.02.2010 г. на министъра на земеделието и храните. Това становище изрази кметът на община Царево Петко Арнаудов.

 

 

"Няма нормативни разпоредби, които да уреждат създаване на подразделение към ОбС "Земеделие" и да регламентират неговата дейност по начина, по който това е направено в ОбС "Земеделие" - Царево. Не са ясни всички критерии, по които са направени изчисленията за необходимия брой служители в тези служби. Като основен критерий се посочва драстичното спадане на броя на земеделските производители. Статистиката показва, че броят на земеделските производители през 2009 г. е нараснал с 9 бр. спрямо 2008 г. и с 21 бр. спрямо 2007 г.

За 2009 г. спрямо 2008 г. е увеличен и броят на бенефициентите, кандидатстващи по схемите за директни плащания за площ и за глава животно.

Със сигурност ще пострада обслужването на гражданите в общината поради факта, че физически и технически е невъзможно един служител да се справи с всички дейности, които се извършват в ОбС "Земеделие".

В момента в службата вървят две големи кампании - пререгистрация на земеделски производители до 25 март т.г. и подаване на заявления за директни плащания на площ и глава животни – до 15 март т.г. Заедно с това се налага обслужване на гражданите и по другите дейности, присъщи на службата.

Поради извършеното преструктуриране и съкращение в службите общините Созопол, Приморско и Царево се обслужват общо от трима служители.

Срещите със земеделските производители и кметовете на общините се проведоха месец след издаване на заповедта на министъра на земеделието и храните за закриването на общинските служби, т.е. не е имало предварително обсъждане и консултации с ръководството на общините, в резултат на които да е внесено предложение за преструктуриране. Проведените срещи бяха провокирани от реакциите на кмета на Община Царево инж. Петко Арнаудов пред медиите", се казва още в становището на Петко Арнаудов.