Петко Иванов: Популизмът и демагогията са схеми в политиката

-Г-н Иванов, ако трябва да се опишете с три думи, кои биха били те?

 

- Амбициозен работохолик.

- Традиционно денят на българина започва с чаша кафе. Началото на вашия ден вписва ли се в тази традиция?

- Да. Денят ми започва с чаша кафе и докладите на директорите на офисите на фирмата в страната за оперативната обстановка и задачите за предстоящия ден.

- Планирате ли ежедневието си и успявате ли да избягате от рамките, които заеманата от вас длъжност налага?

- Да, планирам не само ежедневието си, защото при нас планирането е седмично, месечно и анализ на изминалото тримесечие. Струва ми се, че напоследък не успявам да изляза извън рамките на планираното, защото с усложняване на криминогенната обстановка винаги възникват извънредни проблеми, които търсят своето решение.

- В коя част от денонощието успявате да впишете вашите минути за отмора?

- Напоследък се опитвам да почивам в събота или в неделя. Невинаги обаче успявам, защото натоварването е много голямо и отговорността, която сме поели към нашите клиенти не свършват в петък.

- Лекарите най-често съветват да избягваме стреса и претоварването. Възможно ли е това да се случи в динамичния живот, който водите?

- Най-вероятно за някого това е възможно, но при мен това не се получава предвид работата ми и ангажиментите, които са свързани с нея. Все пак при добра организация човек може да избегне стреса и да преразпредели ангажиментите си към своите подчинени.

- В последните години политиката стана ежедневие. Научиха ли се политиците да решават проблемите на хората без да се натрапват с излишен популизъм и демагогия?

- Знаеш, че от много години активно се занимавам с политика и приемам въпроса ти като закачка. Хората, които сериозно се занимават с политика не демагогстват и реалните им действия не могат бъдат определени като популизъм. За съжаление и днес в нашия град има много хора, за които популизма и демагогията са основни схеми за правене на политика. Наблюдавам от близо, какво се случва в Общинския съвет на Бургас и как работи общинската администрация. Затова съм силно притеснен за задълбочаването на корупционните практики в работата на общинската администрация, които се заволюират с евтин популизъм, а редица общински съветници повече демагогстват, отколкото да работят реално за благото на града.

- Когато се сблъскате с даден казус, как избирате най-безболезнения начин за решаването му?

- Карнеги е казал: Ако влезеш при мен със стиснати юмруци и аз ще стисна моите. Аз лично предпочитам диалога като средство за решаване на противоречията. Опитвам се да чуя различните мнения, свързани с дадения казус, да съпоставя отделните ситуации и търся решение по начин, по който не бива да се противопоставят нещата.

- Повече от година кризата властва в живота ни. Научихме ли се да живеем в условия на криза и как може да я преодолеем без да се оплакваме?

- Още не сме се научили да живеем в условията на криза. Говорим, че има криза, но не работим по начин, по който можем да преодолеем кризата, не творим, не пестим. За да преодолеем кризата, трябва да създадем по-добра организация на работа и да правим по-големи икономии. За съжаление частния бизнес е поставен при много тежки условия, все повече нараства вътрешно фирмената задлъжнялост и не се предприемат реални управленски и икономически действия от страна на правителството, за да се помогне на бизнеса, защото той е локомотивът, който може да издърпа икономиката от кризата.

- Какво не ни стига за 20 години преход, за да живеем по-добре и по-често да се усмихваме?

- Амбициозните хора никога не се задоволяват с постигнатото. Истината е обаче, че не ни стига сигурност в икономически и политически план.

-В ежедневието си срещате хора с различни съдби. Кое лице не може да забравите?

- Не мога да забравя никой, който е имал проблем и ние сме се опитали да го решим.

- Умее ли българина да влезе в храм, да запали свещ и да се помоли с чисто сърце, без корист?

- Зависи какво е в съзнанието на всеки и как той приема нещата в реалната действителност. Не мисля, че всичко което се случва в момента е користно. И все пак да не забравяме, че користта е присъща черта в психологията на човека.

- Ако имахте шанса, какво бихте променили в живота си и този на бургазлии?

- Бих променил много неща в живота си, защото съм допускал много грешки. Що се отнася до бургазлии, мисля че всеки сам кове собствената си съдба.

- Каузата заради, която бихте загърбили принципите си?

- Не съм загърбвал принципите си. Човек цял живот гради авторитета си, но може да го загуби за един миг.

- В глобалния свят на технологиите, може ли човек лесно да забрави родното място или коренните винаги теглят назад?

- Човек никога не бива да забравя родното си място. Аз лично съм живял, по стечение на обстоятелствата и във връзка с работата си, на много места в България, но винаги съм се стремил да се върна в Бургас.

- Ако денонощието имаше 48 часа, какви щяха да са за вас другите 24?

-  Като първите 24.

- Нещата без които не можете?

- Без много неща съм свикнал, така че не съм притенциозен.

- Ако можехте да избирате, къде бихте се събудили в утрешния ден?

- В Бургас.