Учителите от ПГЕЕ даряват 10% от месечните си заплати за училищни електронни устройства на най-нуждаещите се ученици. Снимка Архив Черноморие-бг

Учителите от ПГЕЕ даряват 10% от месечните си заплати за училищни електронни устройства на най-нуждаещите се ученици. Снимка Архив Черноморие-бг

Свидетели сме на невероятен  бум на съобщения за напредък и постижения в обучението в електронна среда, осъществявано чрез дистанционна форма (не по формалното определение на ЗПУО, а по ежедневното) . И докато за едни това е откритието на топлата вода, за други това е ежедневие от почти десетилетие. Как изглежда едно такова стандартно обучение в такова училище ли? Нека дадем за пример едно от първите в Бургас – Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", наложило този модел още в 2013 г., когато чрез един от многото си проекти в тази насока, разкри сертификационен център към "Microsoft IT Academy". Невероятната технологична база в гимназията изпревари и постави начало в нагласите на обществото към мярката за дигитализация.

Тази мярка днес е еталон в много отношения- в нивото на усвоените компетенции по дигитален път, в мотивацията да бъдат разумно и адекватно прилагани в ежедневието ни, в степента на професионална нетолерантност към злонамерени действия от други участници в този процес. Затова учениците на училището вече няколко години доминират на състезания в областта на дигиталните технологии- както в софтуерен, така и в хардуерен аспект, а също така са желани студенти във всяко висше техническо училище.

Същата тази мярка днес определя и съотношението качество/възможности, във всеки аспект на обучението, в условия на критична работа в електронна среда.

Дистанционното обучение не е новост за ПГЕЕ "Константин Фотинов". Преди повече от 10 години в гимназията се внедри и използва електронната платформа "Moodle", която  се оказа незаменим помощник за всички ученици и учители в провеждащото се електронно обучение. Оценяйки добрата технологична история на гимназията , МОН ù гласува доверие и от 2017-2018 г. ПГЕЕ - Бургас е център за обучение по Национална програма "Обучение за ИТ кариера". Програмата предлага форма за обучение по програмиране на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия "Приложен програмист". Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Към днешна дата, освен огромният брой свои възпитаници,  42 ученици са завършили три годишното си обучение по тази програма, и след полагане на държавни изпити ще им бъде издадено свидетелство за професионална квалификация по професията "Програмист".

Ето защо животът в такава професионална среда предполага максимално съсредоточаване не толкова във визията на електронните обучителни продукти, а в качеството и адекватната форма на предоставяне към целевата си аудитория. А тя (аудиторията) има ясни кртерии за ефективност и ефикасност, но е ограничена сама за себе си технологично. Рамката варираща от изключително добре обезпечени технологично ученици, до такива в безкрайна зависимост и необходимост от липсата на комуникационни средства, поставя истинските предизвикателства пред образованието. С това учителите от ПГЕЕ се справят безапелационно, дарявайки 10 % от месечното си трудово възнаграждение за осигуряване училищни електронни устройства на най-нуждаещите се, разрешавайки дистанционно софтуерни казуси с технологичното оборудване и най-вече с максимално близкото си съпричастно човешко отношение към своите ученици.

И в противовес на безкрайния (в повечето случаи компрометиран и ненужно натруфен) информационен поток те дозират степента на своето вмешателство в живота на гимназистите, осъзнавайки, че сега са гости във всеки дом, част от всяка семейна съдба, елемент от всяко човешко решение на децата.

Учениците на гимназията, за разлика от връстниците си, не преживяват дигитален катарзис, но са изненадани от степента на безотговорно консумиране на този привидно неограничен ресурс, най-вече по нивото на занижената ни информационна хигиена: както към допускане на непроверени продукти, така и към мащаба на прилагането им.

Истината... за каквото и да е, е винаги двигател на правилните процеси. А истината днес е, че в условия на критично обучение, някои аспекти в образователния процес са непълноценни, ако бъдат реализирани с липса на творчество. Но не онова патетично творчество, а рационалното, умереното, насоченото към потребностите на учениците. И ето го правилното решение на проблема как да бъде осъществено практическото обучение, формиращо не само знания, а аналитично мислене и умения. Решението е да бъдат въвлечени самите ученици и техните семейства в потребността от придобиване на тези компетенции, чрез диагностика и ремонт на лична техника. Така заинтересоваността и отговорността се повишава двустранно. Разбира се не с показни презентации и емоционални филмчета, а в кратки и съдържателни аудио – и  видеоуказания,  дистанционна преподавателска интеракция и доказан педагогически професионализъм. В този смисъл ПГЕЕ "Константин Фотинов" приложи в своята дистанционна методика добавената и виртуалната реалност, доказвайки че технологиите не са наш господар, а инструмент, с който оцеляваме и се усъвършенстваме.

Благодаря ви, че бяхте спътници в това споделено изживяване, което някои ще нарекат добра практика, други рутина, но повечето единодушно ще запомнят като трудно решение в интересни времена.