Почистиха сметището до Солниците

Акцията бе организирана след получен сигнал от граждани за образувани нерегламентирани сметища в района.

 

Въпреки че теренът, където е изхвърлен боклукът, не е общинска собственост, общината се ангажира с почистването му, което се очаква да приключи до края на деня. След установяване на собственика, общинска администрация ще поиска той да възстанови изразходените средства по премахване на сметището.